İsviçre Alevi Topluluğı (İAT)

 

İsviçre Alevi Topluluğu’nu neden kurduk?

İsviçre Alevi Topluluğu’nu neden kurduk?

İsviçre’de federasyondan bağımsız dernekler olarak uzun tartışmalardan ve tüzük hazırlığından sonra “İsviçre Alevi Topluluğu”nu (kısaca İAT) kurduk, kurultayımızı yaptık ve yönetim, denetleme ve haysiyet kurullarını seçtik, Dedeler kurulunu oluşturduk. Son toplantımızda görev taksimi yaptık, hedeflerimizde öncelikleri tayin ettik ve çalışmaya başladık. Sizlere İsviçre Alevi Topluluğunu (İAT) tanıtmak istiyoruz.

Niçin İsviçre Alevi Topluluğu” (İAT)nu kurma ihtiyacını hissettik?

İsviçre Alevi Topluluğu” ( İAT)nu kurmamızın başlıca sebebi aleviliği hiçbir etnik harekete, hiçbir ideolojiye ve siyasi partiyealet etmeden; Türkiye ve Avrupa ülkelerindeki alevi dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyonlarının kutuplaşmalarından ve kısır tartışmalarından uzak durarak; sünni asimilasyon girişimlerine direnmek ve geri tepmek için,bağımsızbir yapı içinde kurumsallaşarak,sadece ve sadecealevilikinancına, edep ve erkânıileeğitimine odaklanarakhizmet vermek. Ayrıca İAT‘nin hedefleri arasında bütün ülkelerde Hz. Ali yandaşı Bâtını İslamın bir yorumu olan aleviliği tanıtma, o ülke kurumlarınca ve oradaki diğer dini inançlarca tanınmasını sağlamak ve Türkiye Cumhuriyet devletinin resmi olarak alevi inanç özgürlüğünü ve eğitimini, Cemevlerinin varlığını kabul etmesini sağlamak var.

İATnin alevilik tanımı nedir?

Alevilikİslam’ın “Hakk-Muhammed-Ali” yolunda aklını inancına taşıyan;Ehl-i Beyt‘ten 12 imamın hikmetleriyle yola çıkan; Kur’an’ın Bâtınîmanasını anlayan ve vahdet-i vücut/vahdet-i mevcut felsefesiyle bütünleşen; hayatın amacını, edebiyle “Eline, diline, beline” hakim olupham evrahlıktan çıkıp pişmesinde” yani “Dört Kapı, Kırk Makam”eğitimiyle “Kâmil İnsan” olmasında (ruhsal olgunlaşmasında) gören; insanlığı kurtuluşa taşıyacak bir “Kâmil Toplum” (Rıza şehri) projesi olan; Horasan erenlerinin öğretisiyle yeşeren; Anadolu erenleriyle, Babalarıyla, Dedeleriyle, dervişleriyle yayılıp güçlenen; ulu ozanlarının nefesleriyle yücelip yaşayan;Hz. Ali yandaşı Sufî-Bâtınî İslamın bir yorumudur.

Kıymetli Canlar, şayet alevi derneği ve üyeleri olarak sizde bizim gibi düşünüyor ve aleviliğinizi yaşıyorsanız bilinki sizi gönül gözüyle görecek, dinleyecek canların olduğu bir yer var.

Hızır yardımcımız olsun.