ALEVİLERİN YURT DIŞINA GÖÇÜ

ALEVİLERİN YURT DIŞINA GÖÇÜ

SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Sevgili Canlar

19 kasım 2018 pazar günü Cenevere Alevi Topluluğunda “Köyden Şehre Alevilik” adlı 55’ lık belgeseli seyretmiş ve Aleviliğin kentsel yerleşim ve Batı Avrupa’ya göçü ile oluşan sorunları üzerine sohbet etmiştik.

Avrupa ülkelerinde de Alevi topluluklarının Türkiye’de kırsal kesimden kentlere göçte yaşadıklarına benzer sorunlar yaşıyoruz. Bu sohbette Alevilerin ve aleviliğin «korumalı ortam»dan çıkıp «karışık ortam»a geçmesiyle önemli üç alanda sorunlar yaşadığımızı gördük ve tartıştık :

1- Çoksesli dinî inançların bulunduğu ortamda değişik yörelerden gelen Alevilerin birlikte ibadeti, inançlarını tanımlamak zorunda kalması ve bilgi kirliliğiyle mücadele;

2- Dedelik kurumunda ve Talip-Dede-Mürşit ilişkilerinde ve İkrar verme, Musahiplik, Görgü ve Cemlerin işlevinde sorunlar ve dinsel eğitim eksikliği;

3- Alevi kurumlarını siyasi ideolojilerden arındırılması ve toplumsal yaşamda varlığını siyasi ve hukuksal alanda kabul ettirmesi.

Bu gösteri ve sohbet sonunda söylenenleri bir tutanakta sizlere iletmiştim. Bugün bu sorunlarımız hâlâ çözüm arama aşamasını geçemedi. Alevi topluluğu bir kırılma veya yok olma noktasından kimliğini bütün boyutlarıyla ağır ağır anlama, tanımlama ve hukuksal varlığını kabul ettirme noktasına gelmek üzere.

İyi veya kötü her alevi topluluğu bu sorunlara çözüm bulmak zorunda ve aleviliği yaşatma, gençlerin dinî inanç ihtiyaçlarına güncel cevaplar vermek, kısaca topluluk olarak arada sırada Cem yürütmekle yetinmeyip irfan görevimizi de yerine getirmek zorundayız.

Cenevre ve İsviçre’de Alevi toplulukları yönetiminde görev almış, Avrupa Alevi Birliğinin kurumsallaşması için uğraşan bir can olarak 2018de yapmış olduğumuz sohbeti genişleterek, elimizdeki ciddi akademik araştırmalardan ve değişik kaynaklardan istifade ederek bu temaları ayrıntılı bir şekilde yazmakta fayda olduğunu görüp bu yazıyı ele aldım. Temenni ederim ki sorumluluk alan genç yöneticilerimizin ve bütün canlarımızın sorunlarımızı daha kapsamlı anlamasına ve bir an önce en etkili çözümleri bulmasına yardımcı olur.

İsviçre Alevi Topluluğu adına

Ersan Arsever

BÖLÜMLER

1- ALEVİLERİN AVRUPA ÜLKELERİNDE YAŞAMI

2- ALEVİLİK ÜZERİNDE BİLGİ KİRLİLİĞİ

3- TALİP-DEDE-MÜRŞİT İLİŞKİLERİNDE SORUNLAR

4- ALEVİ KURUMLARININ YAPISAL, HUKUKSAL VE SİYASAL SORUNLARI

5- ALEVİ EĞİTİMİNİN ALTYAPISI ve ÖĞRETİMİ

6- ALEVİLİĞİ VE TERIMLERİNİN DİNBİLİMİ İLE TANIMLAMA

7- ALEVİ TARİHİNİN VE ALEVİLİĞİN MİHENK TAŞLARI

8- SONUÇ